www.lokero.com

Alkuun Ohjelmapäivitys Tulossa Lataa Metapio Oy Linkkejä

Lokero on Metapio Oy:n suunnittelema ja valmistama ohjelmisto lomahakemusten käsittelyyn. Ohjelmiston käyttäjinä on useita lomajärjestöjä.

Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti asiakaskunnalta saadun palautteen perusteella.

Lokeron uusin versio on 2.0r5 joka on päivitettävissä Ohjelmapäivitys linkin kautta.

Ominaisuuksia

Hakemusten tallennus vapaassa järjestyksessä. Lokeroon tallennetaan kaikki saapuneet lomahakemukset riippumatta siitä, onko hakemuksella edellytyksiä tulla valituksi.
Hakemusten pisteytys tallennuksen yhteydessä. Käsittelijä antaa hakemuksella olevien tietojen perusteella hakemukselle pisteitä, joiden perusteella valinta tehdään.
Suunnittelulistan avulla lomajaksojen tilannetta voidaan seurata. Suunnittelulista näyttää hakemukset, jotka tulisivat valinta-ajossa valituiksi.
Valinta-ajossa lomajaksolle valitaan hakemuksista pisteiden perusteella lomalle lähtijät. Yhdelle lomajaksolle voidaan ajaa useita valinta-ajoja jos valinnan jälkeen tulee vielä uusia hakemuksia käsittelyyn tai jos lomajakson kapasiteetti muuttuu.
Kutsukirje lähetetetään lomalle valituille. Kutsu voi sisältää maksulomakkeen, jolla omavastuuosuus maksetaan pankkiin. Omavastuun voi maksaa hakijan lisäksi myös joku muu, esimerkiksi kaupunki tai seurakunta.
Lomalista, jossa luetellaan kaikki lomalle valitut henkilöt ja lomakohteeseen tarkotettuja tietoja hakemukselta. Lomalista on tarkoitettu lähetettäväksi lomakohteeseen. Lomalista voi sisältää erillisen viestin lomakohteeseen esimerkiksi erikoisruokavaliosta.
Maksusitoumusten koontilaskutus kokoaa omavastuuosuuksia hakemuksilta yhdelle laskulle silloin, kun omavastuuosuuden maksaa hakijan puolesta joku muu.
Viitesuoristusten päivitys pankista noudetusta aineistosta. Omavastuulaskujen saldo päivittyy automaattisesti viitesuorituksista.
Laskuluettelon avulla voidaan valvoa maksuliikennettä.
Tilastot Raha-automaattiyhdistyksen valvontailmoituksen täyttöön. Tilastoissa on tiedot aina kalenterivuoden kaikista lomajaksoista eriteltyinä useamman kriteerin perusteella.

Lisätietoja

Pyydä lisätietoja ohjelmistosta sähköpostilla info@metapio.fi.